BÁO GIÁ IN ẢNH - PHOTOBOOK

Mã SKU:

0₫

 BÁO GIÁ IN ẢNH - PHOTOBOOK Kích cỡ (cm) Ảnh in  Ảnh in cán lụa Ảnh ép gỗ Ảnh ép gỗ cán meka Phát sinh bọc cạnh nhựa cho ảnh ép gỗ Phát sinh bọc khung gỗ cho ảnh ép gỗ Ảnh formex Ảnh canvas Ảnh meka HD Ảnh led siêu mỏng 10x15 3.000 5.000                 13x18 5.000 8.000                 15x21 8.000 12.000 38.000 48.000 10.000 80.000     48.000   18x24 12.000 16.000                 20x30 16.000 26.000 60.000 60.000 10.000 150.000     60.000   25x38 34.000 48.000 80.000 110.000 20.000 200.000     110.000   30x45 50.000 70.000 120.000 150.000 25.000 300.000     150.000   35x50 60.000 80.000 140.000 180.000 25.000 350.000     180.000   40x60 80.000 110.000 180.000 220.000 40.000 370.000 200.000 272.000 220.000   50x75 96.000 140.000 230.000 280.000 50.000 400.000 300.000 420.000 280.000   60x90 150.000 220.000 360.000 440.000 60.000 500.000 430.000 610.000 440.000   70x110 280.000 400.000 590.000 720.000 90.000 800.000 630.000 880.000 1.440.000   80x120 390.000 510.000 800.000 960.000 110.000 1.000.000 770.000 1.100.000 1.800.000   100x150 600.000 800.000 1.200.000 1.500.000 130.000 1.200.000 1.220.000 1.710.000 2.000.000   120x180 800.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 150.000 1.500.000 1.740.000  2.460.000  2.400.000   122x244              2.400.000        Cỡ khác  200.000/m2   260.000/m2   450.000/m2   520.000/m2   25.000/m2         520.000/m2     

 BÁO GIÁ IN ẢNH - PHOTOBOOK

Kích cỡ (cm)

Ảnh in  Ảnh in cán lụa Ảnh ép gỗ

Ảnh ép gỗ cán meka

Phát sinh bọc cạnh nhựa cho ảnh ép gỗ

Phát sinh bọc khung gỗ cho ảnh ép gỗ Ảnh formex Ảnh canvas Ảnh meka HD Ảnh led siêu mỏng
10x15 3.000 5.000                
13x18 5.000 8.000                
15x21 8.000 12.000 38.000 48.000 10.000 80.000     48.000  
18x24 12.000 16.000                
20x30 16.000 26.000 60.000 60.000 10.000 150.000  

 

60.000  
25x38 34.000 48.000 80.000 110.000 20.000 200.000     110.000  
30x45 50.000 70.000 120.000 150.000 25.000 300.000     150.000  
35x50 60.000 80.000 140.000 180.000 25.000 350.000     180.000  
40x60 80.000 110.000 180.000 220.000 40.000 370.000 200.000 272.000 220.000  
50x75 96.000 140.000 230.000 280.000 50.000 400.000 300.000 420.000 280.000  
60x90 150.000 220.000 360.000 440.000 60.000 500.000 430.000 610.000 440.000  
70x110 280.000 400.000 590.000 720.000 90.000 800.000 630.000 880.000 1.440.000  
80x120 390.000 510.000 800.000 960.000 110.000 1.000.000 770.000 1.100.000 1.800.000  
100x150 600.000 800.000 1.200.000 1.500.000 130.000 1.200.000 1.220.000 1.710.000 2.000.000  
120x180 800.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 150.000 1.500.000 1.740.000  2.460.000  2.400.000  
122x244              2.400.000       
Cỡ khác  200.000/m2   260.000/m2   450.000/m2   520.000/m2   25.000/m2         520.000/m2   

 

call
zalo
instagram